نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
کتاب های موجود در معاونت مهندسی
ردیف نام کتاب تعداد جلد محل نگهداری مسئول نگهداری تالیف
1 تجارب مدیریتی 2و3 دروزارت نیرو 1 دفتر نظارت مالی وبازرسی غلامرضا قاسم زاده
2 راهنمای اندازه گیری بهره وری درواحدهای صنعتی 1 دفتر نظارت مالی وبازرسی غلامرضا قاسم زاده
3 مدیریت استراتژیک 1 دفتر نظارت مالی وبازرسی غلامرضا قاسم زاده
4 برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک 1 دفتر نظارت مالی وبازرسی غلامرضا قاسم زاده
5 مدیریت استراتژیک کاربردی 1 دفتر نظارت مالی وبازرسی غلامرضا قاسم زاده
6 راهنمای اجرائی برنامه ریزی استراتژیک 1 دفتر نظارت مالی وبازرسی غلامرضا قاسم زاده
7 قانون مدیریت خدمات کشوری 1 دفتر نظارت مالی وبازرسی غلامرضا قاسم زاده
8 اصول اخلاقی و رفتاری مدیران وکارکنان دستگاههای دولتی 1 دفتر نظارت مالی وبازرسی غلامرضا قاسم زاده
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام