نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
کتاب های موجود در معاونت مالی و پشتیبانی
ردیف نام کتاب تعداد جلد محل نگهداری مسئول نگهداری تالیف
1 مجموعه قوانین ومقررات کار و تامین اجتماعی یک اموراداری مدیراموراداری
2 مجموعه قوانین ومقررات اداری واستخدامی یک اموراداری مدیراموراداری
3 مجموعه قوانین ومقررات مدیریت خدمات کشوری یک اموراداری مدیراموراداری
4 مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل یک اموراداری مدیراموراداری
5 بایگانی یک بایگانی دبیرخانه بایگان
6 قانون برگزاری مناقصات یک امور مالی مدیر امور مالی
7 قانون تجارت یک امور مالی مدیر امور مالی
8 قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی یک امور مالی مدیر امور مالی
9 آب گوهر آفرینش یک امور بازرگانی مدیر امور بازرگانی
10 طراحی استراتژی برنامه ریزی و مهارتهای فروش و فروشندگان یک امور بازرگانی مدیر امور بازرگانی
11 شناخت رنگ یک امور بازرگانی مدیر امور بازرگانی
12 سیستمهای کاربردی خرید یک امور بازرگانی مدیر امور بازرگانی
13 کتاب فنی مهندسی لوله و اتصالات پلی اتیلن یک امور بازرگانی مدیر امور بازرگانی
14 مقررات صادرات و واردات یک امور بازرگانی مدیر امور بازرگانی
15 حقوق تجارت یک امور بازرگانی مدیر امور بازرگانی
16 مجموعه اطلاعات مورد نیاز بازرگانی خارجی یک امور بازرگانی مدیر امور بازرگانی
17 فهرست الفبای تعرفه های گمرکی یک امور بازرگانی مدیر امور بازرگانی
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام