نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
کتاب های موجود در دفتر حقوقی
ردیف نام کتاب تعداد جلد محل نگهداری مسئول نگهداری تالیف
1 حقوق مدنی 6 دفتر حقوقی اکبر زاده دکتر سید حسن امامی
2 آرائ وحدت رویه جزائی دیوان عالی کشور 1 دفتر حقوقی اکبر زاده فرج اله قربانی
3 آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران 1 دفتر حقوقی اکبر زاده دکتر عباس زراعت
4 حقوق مدنی (معاملات معوض-عقود تملیکی - بیع معاوضه 1 دفتر حقوقی اکبر زاده دکتر کاتوزیان
5 مجموعه قوانین و مقررات جزائی 1 دفتر حقوقی اکبر زاده قوه قضائیه
6 جرایم علیه اموال و مالکیت 1 دفتر حقوقی اکبر زاده دکتر حسین میر محمد صادقی
7 مجموعه قوانین ثبتی 1 دفتر حقوقی اکبر زاده غلامرضا حجتی اشرفی
8 دوره مقدماتی حقوق مدنی 1 دفتر حقوقی اکبر زاده دکتر ناصر کاتوزیان
9 حقوق تجارت 1 دفتر حقوقی اکبر زاده دکتر حسن حسنی
10 مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری 1 دفتر حقوقی اکبر زاده غلامرضا حجتی اشرفی
11 مجموعه قوانین -تصویب نامه ها و آیین نامه های صنعت آب و برق 2 دفتر حقوقی اکبر زاده دفتر حقوقی وزارت نیرو
12 مجموعه قوانین و مقررات مالی -محاسباتی 1 دفتر حقوقی اکبر زاده غلامرضا حجتی اشرفی
13 مجموعه مستندات شرکتهای آب و فاضلاب 1 دفتر حقوقی اکبر زاده شرکت مهندسی
14 گنجینه سند 2 دفتر حقوقی اکبر زاده علی حاجیانی
15 شرح حقوق پیمان 1 دفتر حقوقی اکبر زاده ابراهیم اسماعیلی هریس
16 کتاب حریم از نظر فنی و حرفه ای 2 دفتر حقوقی اکبر ز اده مرتضی سرمد
17 حقوق آب (قواعد حقوقی ناشی از اصل دهم 1 دفتر حقوقی اکبر ز اده مرتضی سرمد
18 کامل ترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی 1 دفتر حقوقی اکبر ز اده امیر هوشنگ سامان
19 مجموعه قوانین کار و بیمه 1 دفتر حقوقی اکبر ز اده غلامرضا حجتی اشرفی
20 ترمینو لوژی حقوق 1 دفتر حقوقی اکبر ز اده دکتر محمد جعفر جعفری
21 فرهنگ فارسی عمید 2 دفتر حقوقی اکبر ز اده حسن عمید
22 قانون مجازات اسلامی 1 دفتر حقوقی اکبر ز اده دکتر عباس زراعت
23 مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهر داری و شوراهای اسلامی 1 دفتر حقوقی اکبر ز اده غلامرضا حجتی اشرفی
24 اصول فقه 2 دفتر حقوقی اکبر ز اده استاد محمد رضا مظفر
25 دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات ) 1 دفتر حقوقی اکبر ز اده دکتر محمد جعفرجعفری
26 آیین داد رسی کیفری 1 دفتر حقوقی اکبر ز اده فرج الله قربانی
27 مجموعه قوانین تصویب نامه ها آیین نامه ها آب و فاضلاب 2 دفتر حقوقی اکبر ز اده وزارت نیرو
28 مجموعه قوانین جزایی 1 دفتر حقوقی اکبر ز اده غلامرضا حجتی اشرفی
29 حقوق مدنی 1 دفتر حقوقی اکبر ز اده دکتر ناصر کاتوزیان
30 قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی 1 دفتر حقوقی اکبر ز اده علیرضا میر زایی
31 مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری 2 دفتر حقوقی اکبر زاده قوه قضائیه
32 مجموعه قوانین تصویب نامه ها وآیین نامه های آب و برق آب و فاضلاب 1 دفتر حقوقی اکبر زاده وزارت نیرو
33 آراء وحدت رویه حقوقی 1 دفتر حقوقی اکبر زاده فرج الله قربانی
34 مجموعه قوانین و مقررات اراضی و اصلاحات ارضی 1 دفتر حقوقی اکبر زاده فرج الله قربانی
35 مجموعه مقررات اصل 44قانون اساسی 1 دفتر حقوقی اکبر زاده سید حسین نقیبی
36 حقوق تجارت جلد 2 1 دفتر حقوقی اکبر زاده دکتر محمود عرفانی
37 حقوق جزای عمومی جلد 1،2،3،4 4 دفتر حقوقی اکبر زاده دکتر محمد صالح ولیدی
38 اصول فقه 1 دفتر حقوقی اکبر زاده محمد رضا مظفر
39 مجموعه قوانین آیین نامه ها-تصویب نامه های آب و برق در سال1374 1 دفتر حقوقی اکبر زاده وزارت نیرو
40 مجموعه قوانین آیین نامه ها-تصویب نامه های آب و برق در سال1376 1 دفتر حقوقی اکبر زاده وزارت نیرو
41 گواهینامه بین الملی کاربری کامپیوتر مهارت 1،2،4،5 4 دفتر حقوقی اکبر زاده جعفر نژاد قلی
42 مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم 1 دفتر حقوقی اکبر زاده غلامحسین دوانی
43 آیین دادرسی مدنی 1 دفتر حقوقی اکبر زاده نعمت احمدی
44 حقوق تجارت جلد 1،2،3 3 دفتر حقوقی اکبر زاده محمود عرفانی
45 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 1 دفتر حقوقی اکبر زاده ---------------
46 دوره آموزشی مهارتهای بنگاهداری 1 دفترحقوقی اکبر زاده ------------
47 (جزوه )شرح حقوقی پیمان 1 دفترحقوقی اکبر زاده ------------
48 (جزوه )آیین نامه انظباط کار 1 دفترحقوقی اکبر زاده ------------
49 (جزوه ) نگاهی به عمده مشکلات شرکتهای آب و فاضلاب 1 دفترحقوقی اکبر زاده ------------
50 (جزوه)آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی مقررات آب و فاضلاب 1 دفترحقوقی اکبر زاده ------------
51 (جزوه )موافقت نامه شرایط عمومی و حقوقی پیمانها 1 دفترحقوقی اکبر زاده ------------
52 کتاب اسامی کارشناسان رسمس دادگستری 4 دفترحقوقی اکبر زاده قوه قضائیه
53 قانون روابط موجر و مستأجر 1 دفترحقوقی اکبر زاده علیرضا میرزایی
54 دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1 دفترحقوقی اکبر زاده جهانگیر منصور
55 مجموعه کامل قوانین و مقررات مجازات اسلامی 1 دفترحقوقی اکبر زاده فرج اله قربانی
56 قانون برنامه سوم توسعه 1 دفترحقوقی اکبر زاده محمد شبرنگ
57 قانون تملک آپارتمانها 1 دفترحقوقی اکبر زاده -----------
58 قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرائی آن 1 دفترحقوقی اکبر زاده ابوالفضل طیبی
59 قانون تجارت 1 دفترحقوقی اکبر زاده مهدی کمالان
60 اصلاح الگوی مصرف در آیینه قران و حدیث 1 دفترحقوقی اکبر زاده عباس عباس زاده
61 نگرش کاربردی به دستور موقت 1 دفترحقوقی اکبر زاده علیرضا میرزایی
62 مجموعه قوانین و مقررات اوقافی 2 دفترحقوقی اکبر زاده جهانگیر منصور
63 قوانین سفته برات چک 1 دفترحقوقی اکبر زاده جهانگیر منصور
64 ماده واحده و تبصره های قانون بودجه 1381و1378کل کشور 2 دفترحقوقی اکبر زاده ------------
65 قوانین مالک و مستأجر 2 دفترحقوقی اکبر زاده فرج الله قربانی
66 قانون اساسی جمهوری اسلامی 1 دفترحقوقی اکبر زاده جهانگیر منصور
67 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1 دفترحقوقی اکبر زاده جهانگیر منصور
68 مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف 1 دفترحقوقی اکبر زاده علیرضا محمد بیگی
69 نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (ابلاغ ومواعد) 1 دفترحقوقی اکبر زاده قوه قضائیه
70 نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (امور اتفاقی) دفترحقوقی اکبر زاده قوه قضائیه
71 نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (کلیات و صلاحیت ) 1 دفترحقوقی اکبر زاده قوه قضائیه
72 نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (دادرسی فوری) 1 دفترحقوقی اکبر زاده قوه قضائیه
73 آیین نامه در اجرای بند ج ماده 104و ماده 134قانون برنامه سوم توسعه 1 دفترحقوقی اکبر زاده سازمان حفاظت محیط زیست
74 راهنمای جامع آیین نگارش 4 دفترحقوقی اکبر زاده جعفر اختر نیا
75 حقوق مدنی 6 دفتر حقوقی عباسی دکتر سید حسن امامی
76 آیین دادرسی مدنی 2 دفتر حقوقی عباسی دکتر شمس
77 راهنمای نگارش حقوقی 1 دفتر حقوقی عباسی نور محمد صبری
78 آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران 1 دفتر حقوقی عباسی دکتر عباس زراعت
79 قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی 1 دفتر حقوقی عباسی دکتر عباس زراعت
80 قانون تجارت 1 دفتر حقوقی عباسی دکتر کیوان ضیاء
81 قانون مجازات اسلامی 1 دفتر حقوقی عباسی دکتر کیوان ضیاء
82 مجموعه قوانین تصویب نامه ها آیین نامه های آب و برق 2 دفتر حقوقی عباسی وزارت نیرو
83 قوانین شهردداری 1 دفتر حقوقی عباسی غلامرضا حجتی اشرفی
84 مجموعه مستندات شرکت های آب و فاضلاب 2 دفتر حقوقی عباسی وزارن نیرو-مرکزتحقیقیات آب و برق
85 کتابچه راهنمای کارکنان 1 دفتر حقوقی عباسی معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
86 بایسته های حقوق جزایی عمومی 1 دفتر حقوقی عباسی دکتر ایرج گلدوزیان
87 حقوق اداری 2 دفتر حقوقی عباسی دکتر رضا موسی زاده
88 ادله اثبات دعوی 1 دفتر حقوقی عباسی دکتر جلال الدین مدنی
89 اعاده دادرسی در امور مدنی 1 دفتر حقوقی عباسی مسیحسی
90 نحوه عملی نگارش انواع لایحه-دفاعیه در رد دعاوی 1 دفتر حقوقی عباسی اباذر قومشی
91 راهنمای رسیدگی در شوراهای حل اختلاف 1 دفتر حقوقی عباسی قوه قضاییه
92 قانون کار و تامین اجتماعی 1 دفتر حقوقی عباسی امین
93 ماده واحده و تبصره های بودجه 1385 1 دفتر حقوقی عباسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
94 قانون مدیریت پسماند ها 1 دفتر حقوقی عباسی شهر داری ارومیه
95 cdبانک اطلاعاتی حقوقی 1 دفتر حقوقی عباسی مجمع علمی و فرهنگی مجد
96 قانون کار 1 دفتر حقوقی عباسی جهانگیر منصوری
97 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 2 دفتر حقوقی عباسی جهانگیر منصوری
98 قانون تجارت 1 دفتر حقوقی عباسی سید مهدی کمالان
99 قانون مجازات اسلامی -حدود -قصاص و دیه دفتر حقوقی عباسی جهانگیر منصوری
100 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 2 دفتر حقوقی عباسی جهانگیر منصوری
101 مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام 1 دفتر حقوقی عباسی
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام